درد دلهای من
حرف دلت را امروز بگو....اگر امروز گفتی میشود :: حرف دل.......اگر نگفتی میشود :: درد دل

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/۳٠ ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/٢٩ ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/٢٦ ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
+ ۱۳٩۱/۸/٢۳ ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

خوب واسه دوستم زهره که دستور له خرده شیشه رو میخواست:

 

dardodelhayeman.persianblog.ir/post/149

 


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/٢۱ ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/٢۱ ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/۱۸ ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/۱٤ ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/۱۱ ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/٤ ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/۸/۱ ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()