درد دلهای من
حرف دلت را امروز بگو....اگر امروز گفتی میشود :: حرف دل.......اگر نگفتی میشود :: درد دل

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/٢٩ ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/٢۸ ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/٢٤ ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/٢٠ ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
+ ۱۳٩۱/٩/۱٧ ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/۱٤ ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

باز باران، با ترانه میخورد بر بامخانه

خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟

روزهای کودکی کو؟ فصل خوبسادگی کو؟

یادت آید روز باران گردش یک روز دیرین؟

پس چه شد دیگر؟ کجارفت؟

خاطرات خوب و رنگین

در پس آن کوی بن بست در دل تو؟ آرزو هست؟

کودکخوشحال دیروز، غرق در غمهای امروز

یاد باران رفته از یاد، آرزوها رفته برباد

باز باران؟ باز باران میخورد بر بامخانه

بی ترانه؟ بی بهانه، شایدم گم کرده خانه


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/۱۳ ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/۱۳ ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/۱۱ ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/۸ ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/٥ ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۱/٩/٢ ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
+ ۱۳٩۱/٩/٢ ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()