درد دلهای من
حرف دلت را امروز بگو....اگر امروز گفتی میشود :: حرف دل.......اگر نگفتی میشود :: درد دل

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۳/٢/۳٠ ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۳/٢/٢٤ ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۳/٢/٢۱ ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

واسه دوستانی ک الگو این کارت پستال رو میخواستنقلب

 

پست پایین جدید هستچشمک


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
+ ۱۳٩۳/٢/۱٧ ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۳/٢/۱٧ ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۳/٢/۱٠ ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۳/٢/٧ ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩۳/٢/۱ ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()