درد دلهای من
حرف دلت را امروز بگو....اگر امروز گفتی میشود :: حرف دل.......اگر نگفتی میشود :: درد دل

از طرف من پذیرا باشین.......

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699
699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666شمارهای بالا را انتخاب کنید

Ctrl + F
را بزنید بعد
شماره ی 9 را بزنید حالا

Ctrl + Enter
را بزنی.......................


برچسب‌ها:
+ ۱۳٩٠/۱٠/۱٢ ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ توسط دفترچه سپیده نظرات ()