نتبجه ای ک هیچوقت از ذهنم نمیره

سلام 

اصلا از گذاشتن این پست خوشحال نیستم 

یکشنبه روضه مامانیم بود ک فهمیدم نتایج ارشد رو زدن ساعت 9 از خونه مامانیم راه افتادم تا بیام ببینم چ کردم  . با استرس صفحه نتایج رو باز کردم و دنبال این بودم ک نوشته شده باشه مجاز اما یکدفعه برق از چشمام رفت ک نوشته بود غیر مجاز چند بار صفحه رو بالا و پایین کردم اما دیدم نتیجه اولین آزمون منفی هست  تمام رویاهام ب اتیش کشیده شد  تو همین وادی بی اعصابی بودم ک شووری زنگ زد و گفت چه کردی گفتم هیچی مجاز نشدم گفت تا دو مین دیگه میرسم بیا پایین

ب سختی وسایلمو برداشتم و راه افتادم ب سمت کوچه نمیدونم چرا اینقد هوا برام سنگین شبود.هی ی ی ی

نشستم تو ماشین شوور گفت عیب نداره ایشاالله سال بعد گفتم ن دیگه سال دیگه شرکت نمیکنم  دوباره تو راه گفت باید برنامه ریزی کنی و سال دیگه خوب بخونی تا قبول بشی من هم گفتم سال دیگه شرکت نمیکنم . همه این بحث ها خیلی اروم بود

وسط راه بودیم ک ب خودم امدم دیدم شووری مثل همیشش نیست گفتم چ خبرا دیدم سرد جواب داد .....گفتم بسم الله باز چی شد اخه  گفتم چیه چرا سردی گفت با اخلاقای شما گفتم مگه چ کار کردم گفتی سال بعد منم گفت نمیخوام شرکت کنم تو نمیفهمی من الان عصبانی هستم الان از خودم بیزارم چ برسه ب درس من فکر میکردم مجاز میشم من فک میکروم شاید مشهد قبول نشم اما یک ده کوره قبولم اما مجاز هم نشدم من کلی زحمت کشیده بودم کلی درس خونده بودم .......یکدفعه صداشو برد بالا ک تو هیچی درس نخونده بودی همش ب سیر گشت بودی اگه میخواستی درس بخونی پارسال درس میخوندی ک خونه بابا بودی پا نمیشدی بری مدرسه کوفتی کار کنی ........واقعا بی اعصاب شده بودم اشکم ریخت گفتم پارسال من هنوز از درسم مونده بود یادت شده میومدی از مدرسه دنبالم میرفتم دانشگاه 6 واحدم مونده بود و اینکه مدرسه کوفتی ک رفتم یادت شده ب خاطر تو رفتم یادت شده جریان بیکاریتو یادت شده اره من رفتم ک اول زندگی مسترک کمک خرج تو باشم ....... بهم خندید و گفت کمک خرج ..........گفتم تا الانم ک من درس خوندم ب زور نبوده چون اگه ب زور بود هیچوقت درس نمیخوندم دوست داشتم ک ادامه دادم اما اگه زور باشه نمیخونم من خودم خواستم درس بخونم تو هفته 4 روز خونه متمتنم و 3 روز خونه مامانت خوبه من میگفتم بریم خونه درس دارم با اون حال و هوایی ک برام درست میکردی یادت شده شب کنکور همه دوستاتو گفتی بیان و بزن و برقص و کوفت و ظهر مار ب جای اینکه ارامش برام فراهم کنی تا 4 صبح بیدار ب زور خوابیدم ک بتونم بیدار بشم.......... بهم گفت خیلی خوب تو هر کار دلت میخواد بکن و منم هر کار دلم میخواد میکنم  گفتم یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟ گفت هیچی نگو

دیگه هیچی نگفتیم و رسیدیم خونه من اون لحظه فقط یکیو میخواستم ک پیشش احساس ارامش کنم با حرفهاش  منو دلداری بده بهم ارامش بده امدیم خونه و نشستم رو مبل و خودش رفت واسه خودش شام درست کرد و با دعوا منو صدا زد بیا بخور گفتم نمیخوام گفت گفتم بیا مسخره بازی در نیار گفتم میام میشینم اما حالت تهوع دارم نمیخوام  دیدم حالم خوش نیست اخه هر وقت گریه میکنم سردرد میشم ب حدی ک باید بالا بیارم رفتم رو کاناپه دراز کشیدم همونجا همه دوستام ک شرکت کرده بودن یکی یکی مسیج دادن ک چ کردی گفتم مجاز نشدم و در کمال ناباوری دیدم هیچکدوم از دوستامم مجاز نشدن   با عیبی نداره یکی از دوستام اروم شدم 

فردا همون اش و همون کاسه کلا خدا نکنه شوهر من قهر کنه چنان لوس بارش اورده بنفش ک خدا داند و بس موقع ناهار شد امد خونه اما سرد بهش گفتم چیه گفت از اخلاق گند تو گفتم چی ؟؟؟؟؟ گفت شروع نکن گفتم اتفاقا باید من ناراحت باشم ن تو منی ک دیشب یکی از بدترین شبهای زندگیم بود تو اینجور موقعیت ها است ک اطرافیان خودشونو نشون میدن  من از تو دیشب فقط مهربونی میخواستم یک دست مهربون میخواستم ک ب سرم کشیده بشه یک اغوش ک بگه بیخیااااال اما تو چی قهر کردی و ازم فاصله گرفتی من میخواستم مثل پشتیبان من باشی اون کوه محکم من باشی اما نبودی و.....

رفت خوابید و گفت عصر حاضر باش میخوام تا جای خونه مامانت برم تو هم ببرم منم حاضر شدم تو ماشین اصلا حرف نزدیم  شب شد بهم زنگ ک من شب میخوام بدم خونه مامانم گفتم بیا دنبالم من حاضرم  بریم یک سر پتا خونه بابات و عید رو تبریک بگیم و بعد بریم خونه خودمون  گفت نه همونجا باش من میرم شام بخورم انجا یک استراحت ک میخوام نماز صبح برم حرم گفتم خو بیا دنبالم منم باهات میام دیگه گفت میخوام تنها برم حرم .

صبح زنگ زدم خونه بنفش ک روز پدر رو تبدیک بگم ک بنفش گوشی رو برداشت گفت دیشب شوورت امده اینجا و گفتهمامانحاضر باش بریم باهم حرم گفتم من قبل از تو ک بیای با بابا رفتم  . ب من گفت  تنها میخواد بده بعد رفته ب مامانش گفته بیا با هم بریم عیب نداره 

ساعت 1 ظهر بود ک بهش زنگ زدم و تبریک گفتم بهم میگه چقد زود تبریک میگی گفتم من دیشب قرار بود بهت تبریک بگم ک نیومدی دنبالم .

عصر مولودی زندایی ام بود و شام هم خونه مامان بنفش دعوت بودیم ب شووری ظهر ک زنگ زدم واسه تبریک گفتم شب بیا دنبالم گفت باهم صحبت میکنیم

 ساعت 7 مولودی شروع شد ساعت 9 بنفش زنگ زده ک من دارم میرم خونه مامان هنوز مولودی ای؟؟؟؟ گفتم اره گفت هیچی میخواستم اگه خونتونی بیام دنبالت ک ششورت شب این همه راه برنگردهبیاد دنبالت  . ساعت 9:45شوور زنگ زد ک کجایی هنوز مولودی هستی گفتم اره بیا دنبالم گفت همونجا بمون گفتم یعنی چی زود بیا دنبالم من حاضرم گفت من این همه راهو برگردم بیام دنبال تو  اگه میخواستی میرفتی خونتون تا بیام دنبالت گفتم خکوب زنگ میزدی من ک ب تو گفتم بیا دنبالم الان هم بیا دنبالم گفت ن دیگه مامانم زنگ زده ک دارن سفره پهن میکنن زود بیا تو همونجا بمون تو انجا مهمونی منم خودم میرم مهمونی.

ساعت 11 بود ک امدیم خونه بهش زنگ زدم اما جواب نداد دیدم ساعت 1 شد خبری ازش نشد زنگ زدم ک با حالت خواب جواب داد ک الو گفتم زنگ زدمندیدبی گفت تک زنگ بود ک گفتم هر چی نباید زنگ بزنی گفت الان دیدم اخه منو چی فرض کرده  منو احمق فرض کرده اخه اگه تک زنگ بوده الان ک تو دیوی مشخص میشه تک زنگ بوده اخه ......نمیدونم فازش چیه اما خسته ام کرده مثل بچه ها قهر میکنه مثل دخترها میره خونه مامانش و....حالم از این زندگی بهم میخوره خسته ام کرده

خلاصه کلام بد این بود ک مجاز نشدم و بدتر اینکه از طریق شوورم ک باید حامی من باشه نامهربونی دیدممعماری امسال خیلی سخت بود فک کنم اونهایی مجاز شدن ک زبانشونو خوب زدن و الا خود معماری بد سخت بود همین

این هم خاطره بود و باید ثبت میشد و الا...

/ 37 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان امیررضا

اشکالی نداره عزیزم ایشالله هر وقت آمادگیشو داشتی میخونی و قبول میشی عزیزم دنیا که به آخر نرسیده . من بدبخت هم که خیر سرم قبول شدم بعد از تصادف نشد یک کلمه بخونم موندم همینطوری الله بختکی امتحان بدم که ممکنه مشروط شدم یا مرخصی پزشکی بگیرم [ناراحت]سخت نگیر گلم این نیز بگذرد . راجه به شوهری نمیدونم چی بگم خدا هدایتش کنه یه خرده از تاثیرات مامانی عزیزش هم هست . اوایل زندگی مشکلات هست عزیزم ایشالله بهتر و بهتر شه . به اخلاقای خوبش فکر کن . ایشالله دوروز دیگه که میام سراغت بنویس که با گل و کادو اومده و عذرخواهی کرده ازت . بگو ایشالله [ماچ][قلب]

مامانی فری

سپیده جونم اینا نمک زندگیه زیاد خودتو ناراحت نکن ای بابا دنیا که به اخر نرسیده اینشالله دفعه دیگه قبول میشی و اینو بدون با این سهمیه هایی که اینا گذاشتن قبولی خیلی کار سختیه اینشالله با تلاش دوباره موق میشی دوست دارم بوسسسسسسسسس

ملیسا

سلام عزیزم ببخشید نتونستم زودتر بیام خانومی دنیا که به اخر نرسیده، انشالا میخونی دوباره عزیزم ،سپیده جونی در مورد شوهرت نمیدونم چی بگم والا، انشالا همه چی درست میشه عزیزم

سارا

من باشم منتظر نمیمونم که نیاد بمونه خونه مامانش خودم با اژانس میرم خونمون که شب مجبور باشه بیاد سرخونه زندگیش

دنیای الی

سپیده جون منظور منم مثل کامنت سارا بود...من میگم تو چرا به ه،سرزت اس میدی که بیاد ونبالت..خودت اگه میخوای بری خونک سوار ماشین بشو و برو و منتظر امسرت نشو....هر کاری دوست داری بکن و خودت رو معطلش نکن

مامان راحله

سپی جان گلم غصه نخور به امید خدا درست میشه اما من نظرم اینه باید به این کارش عکس العمل نشون بدی تا زشتی کارشو بفهمه و دیگه لینکارو نکنه نمیدونم چجوری اما اگه ساده بگذری فکر میکنه میتونه همیشه اینطوری برخورد کنه و بعد راحت موضوع تموم شه با یه مشاور یا بزرگتر مشورت کن گلم غصه نخوریا ما هم غصه [گل]میخوریم

ملیحه

عزیزم خودتو ناراحت نکن نه واسه کنکور نه واسه رفتار همسرت متاسفانه اقایون هیچ وقت بزرگ نمیشن خودتو یه جایی مشغول کن که سرت گرم بشه و کمتر غصه بخوری خوشگل خانوم

فاطمه*

مردا لج که کنن خیلی بد میشن تحملشون سخته.

یکی از اهالی

خدا رو شکر که الان خوبی و همه چی ارومه قبول هم نشدی که عیب نداره. تو اونقدر باهوش و صبور هستی که میتونی با ارامش برای سال بعد بخونی و من مطمئنم قبول میشی خانمی[قلب]

مامان النا

[متفکر][ناراحت]