چای شهرزاد و من؟؟؟

سلام عشقولیهاچشمک

عکسای مطالب قبل رو واسه دلایل امنیتی پاک کردمچشمکهمه دوستان انشاال.. دیده باشناز خود راضی

دیشب من با تمام فک و فامیل پدری رفتیم بیرون شهر

کلی عسک گرفتمنیشخندو کلی گفتیم و خندیدمنیشخند و در اخر شوهر عمه ام رو به من گفت : سپیده میدونی شبیه کی هستی؟؟؟گفتم..: نمیدونممتفکر

گفت : شبیه عکس دختر چای شهرزاد قدیم هستی....منم گفتم اطلاعاتی ندارم...گفت حق داری مال زمان شاه بید....بعد دهه زیر 60 اعلام کردن که اری من شباهت زیادی دارم با اون خانوم...

منم رو به جمع گفتم...نمیخواستم ریا بشه اما حالا که فهمیدن..اره من بودمنیشخند

ای کسانی که مرا دیده اند ایا من شبیهه این خانومم:

/ 30 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عروس بزرگ

سلام چهه جالب !!!! البته من شما رو ندیدم حاالا شاید در آینده ببینم[چشمک]

bahar

vayyyyyyyyyyyyyyyyyy che shabahati che ziba vayyyyyy[نیشخند][پلک][بغل][ماچ]

ستاره

سلام سپی جون...چطوری؟ همش تصور می کردم قیافت یه مقدار فشن وامروزی باشه ولی اگه شبیه این شهرزاد خانوم باشی قیافت سنتیه... حالا کدومش درسته؟[چشمک][متفکر]

الی

به نظر من تو خیلی فشن هستی این بیشتر شبیه دختر های قاجار [قلب]

ستاره

فشن یا جور دیگه یه چیز معلومه..... اینکه خانومی ی ی[ماچ][بغل]

مسعود

بابا تو دیگه کی هستی ایول