باز باران با ترانه

باز باران، با ترانه میخورد بر بامخانه

خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟

روزهای کودکی کو؟ فصل خوبسادگی کو؟

یادت آید روز باران گردش یک روز دیرین؟

پس چه شد دیگر؟ کجارفت؟

خاطرات خوب و رنگین

در پس آن کوی بن بست در دل تو؟ آرزو هست؟

کودکخوشحال دیروز، غرق در غمهای امروز

یاد باران رفته از یاد، آرزوها رفته برباد

باز باران؟ باز باران میخورد بر بامخانه

بی ترانه؟ بی بهانه، شایدم گم کرده خانه

/ 5 نظر / 41 بازدید
زهره

وای سپیده جون مو به تنم سیخ شد. این شعر رو خوندم. [ناراحت]

ویس

[ماچ]

حسین

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه